Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuk velayeti, genellikle fikir tartışması yapan çift arasında önemli bir çekişme noktasıdır. Reşit olmayan bir çocuk olması durumunda, boşanmadan sonra her iki ebeveyn de çocuk üzerinde eşit haklara sahiptir. Karşılıklı rıza yoksa, çocuğu kimin tutacağına ve önemli yaşam kararlarını kimin alacağına aile mahkemeleri karar verir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Mahkeme Tarafından Dikkate Alınan Faktörler

Aile mahkemesi çocukların velayeti konusunda bir karar verir, ancak bunlar genellikle kişisel yasalarla çelişebilir. Bu nedenle, bir dengeyi korumak için mahkeme, her zaman çocuğun çıkarlarını ve refahını ebeveynlerininkilerin üzerine koyar. Bu, çocuğun iyi yetiştirilmeyi garanti edebilecek, iyi eğitim sağlayabilecek ve finansal çıkarlarını sağlayabilecek ebeveynle birlikte olması gerektiği anlamına gelir. Kişisel hukuka göre, çocuğun velayeti, çocuğun uygun olmadığı veya çocuğu yetiştiremeyecek durumda olduğu durumlar dışında, çocuk yedi yaşına gelene kadar yalnızca anneye aittir.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?
Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Ortak Velayeti Nasıl Alabilirim?

Taraflardan biri ortak velayet talebinde bulunursa, mahkeme ortak velayet vermeyi düşünmelidir.  Çocuk için en iyi olan ortak velayet düzenlemesini belirlerken mahkeme şunları dikkate almalıdır:

 • Her ebeveynin çocuk için uygun bir vasi olup olmayacağı
 • Çocuğun psikolojik ve duygusal ihtiyacının ve gelişiminin, her iki ebeveynle aktif temas ve dikkat eksikliği nedeniyle etkilenip etkilenmeyeceği
 • Ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarıyla ilgili olarak birbirleriyle iletişim kurup kuramayacakları
 • Her iki ebeveynin de çocuğa ayrılmadan önce ve sonra aktif olarak bakıp bakmadığı
 • Her ebeveynin diğerinin çocukla ilişkisini destekleyip desteklemediği
 • Çocuğun yaşı ve olgunluğu dikkate alınarak velayet düzenlemesinin çocuğun isteklerine uygun olup olmadığı veya çocuğun şiddetli muhalefeti olup olmadığı
 • Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin ortak velayeti kabul edip etmediği
 • Ebeveynlerin coğrafi yakınlığı
 • Çocuğun, diğer çocukların veya diğer ebeveynin güvenliğinin ortak velayet kararı veya denetimsiz veya sınırsız gözetim tarafından tehlikeye atılıp atılmayacağı
 • Aile içi istismar öyküsü olup olmadığı
 • Bir ebeveynin, bir kişinin kayıtlı bir cinsel suçlu olduğunu öğrendikten sonra bir çocuğun velayetine veya kontrolüne veya gözetimsiz erişimine izin verip vermediği.
Önerilen İçerik :   Arkadaş ve Kankayı Kaydetme İsimleri

Çocuklarımın Fiziksel Yerleşimi Ne Olacak?

Mahkeme yasal velayet hakkında karar verdikten sonra, mahkeme fiziksel bakım düzenlemesine karar verecek. “Fiziksel yerleştirme”, çocuğun düzenli olarak yaşayacağı ebeveyn evini ifade eder. Çocukla birlikte yaşayan ebeveyn, “koruyucu ebeveyn” ve diğer ebeveyn “koruyucu olmayan” ebeveyndir. Bir çocuk yerleştirildiğinde fiziksel bakımınız dahilinde, çocuğu etkileyen günlük kararlardan siz sorumlusunuz.

Mahkeme ayrıca tarafların “ortak fiziksel bakım” almasına da izin verebilir. Bu düzenlemeye göre, her iki taraf da çocuk için eşit ve düzenli bakımı paylaşır. Ortak velayete benzer şekilde, hiçbir ebeveynin diğer ebeveynden daha üstün fiziksel bakım hakları yoktur.

YORUMLAR