Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Arasındaki Farklar

Birinci öğretim ve İkinci öğretim arasında farklar harç ve puan miktarından ibaret değildir. İkinci öğretimin...

Saptama Nedir, Örnek Saptama Cümleleri

Türkçe Dünya dilleri arasında en kapsamlı ve geniş diller arasında yer alır. Türkçe de yaklaşık...

Üflemeli Çalgılar Nelerdir? Üflemeli Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Nelerdir?

Müzikte üflemeli çalgılar ve vurmalı çalgılar olarak geçen enstrümanlar, kısaca, nefes ve el yardımıyla çalınan...

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi – Maslow Piramidi, İhtiyaçlar Piramidi

Amerikalı bir psikolog olan Abraham Maslow, 1943 yılında, insanların ihtiyaçlarını belli bir sıralamaya koyarak bunu...

Neoliberalizm Nedir? Adam Smith Liberal Miydi? Piyasanın Görünmez Eli Nedir?

Liberalizm, Fransızca "liberte" yani özgürlük kelimesinden türemiş olan, özgürlükçülük manasına gelen bir siyasi, ekonomik ve...