Timur Kimdir? Timur’un Ordusu ve Timur’un Savaş Taktikleri, Ankara Savaşı Hakkında Bilgiler

Emir Timur yada kısaca Timur olarak bilinen, Türk kökenli 14.yy’da yaşamış ve dünyanın en büyük askeri dehalarından sayılan bir komutandır. Sıfırdan gelen Timur, ömrü boyunca çalışarak 9 milyon km2’lik devasa bir imparatorluk kurmuş, girdiği onlarca muharebenin tamamını kazanmış  ve tarih “Timur yenildi” yazamamıştır.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Timur Türk Müdür?

Tarihçilerin büyük çoğunluğu Timur’un Türkleşmiş bir Moğol olduğunu söylese de pek çoğu da doğrudan doğruya Türk olduğunu söylemektedirler. Fakat bu konuda kişinin kendisini ne saydığı daha önemlidir ve Timur kendisini her zaman Türk saymıştır. Timur’un imparatorluğu da tarihteki en büyük Türk imparatorluklarından birisidir.

Timur kimdir, Timurun savaş taktikler
Timur kimdir, Timurun savaş taktikleri

Timur ve Cengiz Han 

Timur, Orta Asya’da Cengiz Han zamanında kurulmuş fakat sonradan Cengiz Han’ın çocukları ve torunlarının birbirine düşmesi sebebiyle yıkılmış olan imparatorluğu yeniden toparlamak için savaşmış ve bunu büyük ölçüde başarmıştır. Timur, Cengiz Han soyundan gelmediği için hiçbir zaman Han yada Sultan gibi unvanları kullanmamış, her zaman Emir unvanını kullanmıştır.

 

Timur’un Savaş Taktikleri

Timur savaş konusunda bir dâhiydi. Öncelikle Semerkand, Horasan ve Harizm yani Orta Asya bölgesini ele geçiren Timur, burada temelleri sağlam bir imparatorluk kurduktan sonra, tamamı Türkler’den oluşan ordusuyla önce İran, sonra Bağdat, sonra Azerbaycan ve Gürcistan, ardından Hindistan, Anadolu ve Suriye bölgelerini fethetmiştir. Rusya’daki bir başka Türk devleti olan Altın Orda devletiyle olan anlaşmazlıkları sebebiyle bu ülke üzerine de iki sefer yaparak galip gelmiştir.

Timur’un çok güçlü bir istihbarat teşkilatı vardı. Sefere çıkacağı ülkeyi önceden çok iyi araştırıyor, coğrafi şartları, su ve otlak kaynaklarını, akarsuları, ormanları, dağları, şehirleri, asker sayısını, düşmanın ordusunun gücünü araştırıyordu. Bu istihbaratındaki casuslar kimi zaman bir kervanda tüccar kılığında kimi zaman da elçi kılığında geliyorlar ve gördükleri her şeyi not ederek Timur’a rapor gönderiyorlardı.

Önerilen İçerik :   Orta Çağ'da Okçular - Türkler'de Okçuluk, Okçu Savaşları, Okçuların Önemi

Timur’un ordusunun gücünün bir diğer noktası da çok hızlı hareket etmesiydi. Dönemin orduları günde 10km zor katederken Timur’un tamamı atlılardan oluşan ordusu günde 30-50km hızla hareket edebiliyordu. Bu da düşmanlarına karşı Timur’a çok büyük avantaj sağlıyordu.

 

Topal Lakabı Nereden Geliyor? Timurlenk Ne Demek?

Timurlenk, Farsça’da “Aksak Timur” demektir. Aksak denmesinin nedeni ise Timur’un gençliğinde bir baskın arasında bacağına aldığı ok darbesi sebebiyle ömür boyu topal olmasıdır. Bu detay birçok roman, hikaye ve tarihi belgelere işlemiştir. 

 

Büyük Timur İmparatorluğu

Timur’un 69 yıllık yaşamı boyunca mücadele ederek kurduğu Büyük Timur İmparatorluğu‘nun sınırları doğuda Çin’den batıda Ege denizine kadar gelmekteydi. İmparatorluğun sadece kendi toprakları 9 milyon km2 civarıydı. Etkisi altına aldığı ve haraca bağladığı devletleri de katınca bu rakam 17 milyon km2’e kadar çıkmaktadır. Rusya’nın yüz ölçümü kadar…

Timur kimdir, Timurun savaş taktikler
Timur kimdir, Timur’un savaş taktikleri

Ankara Savaşı ve Osmanlı’yı Dağıtması

Timur, 1402 yılında Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Bunların ilki, Timur’un düşmanı olan ve savaşta ona yenilip Bayezid’e sığınan Kara Yusuf’u, Timur’un istemesine rağmen Bayezid’in vermeyi kabul etmemesidir. Bayezid’in bu cevabı Timur’u oldukça öfkelendirmiş, sonraki mektuplarında şartlarını ağırlaştırarak, Osmanlı’nın kendisine tamamen boyun eğerek ona bağlı bir devlet olmasını istemiştir. Bayezid’in cevapları da buna karşılık daha da sertleşerek ikili arasındaki durumu savaş noktasına getirmiştir. Nihayet Timur ve Bayezid, Ankara’da Çubuk ovası denen bir ovada karşılaşmışlardı.

Timur’un ordusu yaklaşık 70-80 bin kişiydi ve tamamı Türk süvarilerinden oluşuyordu. Ayrıca ordusunda, Hint seferinde elde ettiği 80-100 civarı da zırhlı filler vardı. Bu filler üzerlerindeki zırh ve kulelerle adeta canavar gibi görünüyorlardı ve karşıdaki ordu için psikolojik etkisi bile çok fazlaydı.

Önerilen İçerik :   Popüler Kültür Nedir? Yüksek Kültür ve Popüler Kültür Farkları, Popüler Kültür Unsurları

Osmanlı ordusu da yaklaşık 70-80 bin arası askerden oluşuyordu. Bunun bir kısmı tımarlı sipahiler, 5-7 bin kadarı yeniçeriler, 3 bin adet Sırp şövalyesi, geri kalanı ise azepler ve eski Anadolu beyliklerinden toplanan Türkmenler’dir. Ayrıca 20 bin kadar da Kara Tatar mevcuttu.

Savaş, Osmanlılar’ın taarruzuyla başladı. Timur bu taarruzu püskürttü. Ardından Timur, Osmanlı ordusundaki Tatar ve eski beylik askerlerini bir işaretiyle taraf değiştirtti ve bu askerler, Osmanlı ordusuna ihanet ederek arkadan saldırınca Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalarak dağılmaya başladı. Bayezid kalan yeniçeriler ve Sırp şövalyelerle bir tepeye çekilerek saatlerce son ana kadar dirense de en sonunda Timur tarafından yakalanarak esir edildi.

Savaştan sonra Osmanlı’da Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmed Çelebi’nin birbirleriyle mücadelesinden oluşan 11 yıllık Fetret Devri başladı.

Timur’un Çin Seferi ve Ölümü

Timur, Anadolu seferinden kısa süre sonra Çin’e yöneldi. Semerkant’ta büyük bir kutlama ve eğlenceler tertip ettikten sonra 1405 yılında büyük bir orduyla Çin üzerine sefere çıktı. Fakat oldukça yaşlanmıştı ve ata bile binemiyordu. Kısa süre sonra durumu iyice ağırlaştı ve 1405 yılında 69 yaşında iken vefat etti. Ölümü sonrası 5 oğlu, Timur’un devasa imparatorluğunu aralarında bölüştüler ancak kısa süre sonra anlaşmazlıklar çıktı ve onlar da birbirleriyle savaşmaya başladılar. Oğullarından Şahruh bu savaşlarda üstün gelip imparatorluğu kısmen tekrar toparlasa da Timur İmparatorluğu pek uzun ömürlü olmadı ve kısa süre sonra yerini Akkoyunlar aldı.

Timur kimdir, Timurun savaş taktikler
Timur kimdir, Timurun savaş taktikler

Timur İsfahan’da Katliam Yaptı Mı?

Birçok tarihi kaynağa göre Timur, İsfahan şehrini fethettikten sonra şehir teslim olmuş ve Timur şehre savaşmadan girmiştir. Ancak daha sonra şehirde Timur’un askerlerine saldırı başlamış ve şehir halkı isyan edince Timur herkesin katledilmesini emretmiştir. Birçok kaynağa göre yaklaşık 70 bin kişi öldürülmüş ve her birinin kellelerinden kuleler yapılmıştır. Bu kelle kulelerinin bir diğer amacı da diğer düşmanlarına göz dağı vermekti.

Önerilen İçerik :   Liberalizm Nedir? Klasik Liberalizm, Sosyal Liberalizm Nedir? Adam Smith Neyi Savunur?

Timur Ermenileri Katletti Mi?

Timur Sivas şehrini kuşatmış ve uzun mücadeleler sonrası şehir kan dökülmeyeceğine dair söz verirse teslim olacağını bildirmiştir. Timur’da kan dökmemeye söz vermiş ve şehre girmiştir. Şehirdeki Ermeni sipahileri toplatan Timur bunların diri diri gömülmesini emretmiştir. Verdiği sözü hatırlatanlara da “Kan dökmeyeceğim sözü vermiştim, hepsini gömdürüyorum, kan dökmedim.” demiştir. Tabi ki bunlar tüm kaynaklar da geçen kayıtlar değildir. Bunların pek çoğunun Timur’u zalim göstermek ve kötülemek amacıyla yazıldığı aşikardır.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Tarih Makalelerimiz:

Monarşi Nedir?

Liberalizm Nedir?

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir