Adli Yardım Nedir? Adli Yardımdan Nasıl Faydalanılır?

Türk adalet sisteminde sıklıkla rastlanan hususlardan adli yardım süreci iki türlü gerçekleşebilmektedir. Davanın gerçekleştirileceği şehirde baro tarafından maddi durumu uygun olmayan kişiler için ücretsiz avukatlık destekleri sunularak davanın ücretsiz görülmesi sağlanır.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Hukuk Mahkemelerinde Adli Yardım Nasıl Talep Edilir?

Adli yardım ile ilgili baro, başvuran kişilerden herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı, mal varlığı ve gelirinin olmamasını gözetmektedir. Bu durum kesinleşmesi için barolardan verilen evrak ilgili kurumlardan imzalatılarak, mali yetersizliği ispatlaması istenmektedir. Adli yardım alan kişiler açılan davadan maddi kazanç sağlar ise;

Barodan adli yardım alan kişiler, açılan davada maddi gelir sağlarsa elde edilen gelirin yüzde 5’inin baronun alacağına yönelik bir taahhütname alınmaktadır. Eğer dava sonucu elde edilen kazancın yüzde 5’i o dönemki avukatlık asgari ücret tarifesinden düşük ise, aradaki fark yine davada elde edilen gelirden tahsil edilmektedir. Yani bazı durumlarda elde edilen kazancın yüzde 5’inden fazlasına denk gelebilmektedir.

Adli Yardım Nedir? Adli Yardımdan Nasıl Faydalanılır?
Adli Yardım Nedir? Adli Yardımdan Nasıl Faydalanılır?

Adli Yardım ile Barodan Avukat Seçme Hakkınız Yoktur

Adli yardım barolardan sağlanması durumlarında dava açacak kişinin avukat seçme şansı bulunmamaktadır. Baronun adli yardım bürosu listeden avukat ataması yapılır. Barolarda adli yardım için gönüllü avukatların belirlenmesi ve belirli sırayla bu avukatların adli yardım talep edilen kişilere atanması gerçekleştirilmektedir.  Baroların, adli yardım hususlarında etkin çalışabilmesi için adli yardım komisyonları kurulmaktadır.

Mahkemeler tarafından adli yardım taleplerinde bulunan kişilerin bu talebi kabul edildiği ile ilgili kişiden yargılama harç ve diğer masraf tahsil edilmemektedir. Mahkemeye başvurarak adli yardım talep edenler, çevresinden kendi çabaları ile bir avukatla anlaşarak, bu avukatın mahkemeye harç ödeme yapmadan işlem yapması yönünde talepte bulunabilmektedir. Ancak bu talebin kabul edilmesi için kişinin maddi yetersizliğinin ispatlanması için belgeleri toplamasında fayda vardır.

Önerilen İçerik :   Türkiye'nin Hukuk Sitesi; Avukatiste

Bu belgelerin mahkemeye sunulması ile birlikte, mahkeme bu harcın ödenmeden davanın görülüp görülmeyeceğine karar verebilmektedir. Adli talep başvurularına yönelik örnekler incelendiği zaman mahkemelerin genellikle bu harçların ödenmesi yönünde karar verdikleri görülür.

Adli Yardımdan Nasıl Faydalanılır?

Yargılamadan sonra adli yardım alan taraf davayı kazandığı için tüm yargılama giderleri karşı tarafa yüklenmektedir. Eğer adli yardım alan taraf davayı kaybeder ise, adli yardım sebebiyle ödenmeyen masraflar ve karşı tarafın ödediği masraflar adli yardım alan kişilerden tahsil edilmektedir.

YORUMLAR