Tırnak Yeme Hastalığı (Onikofaji) Nedir? Nedenleri ve Çözümleri

Onikofaji tırnak yeme için kullanılan klinik bir terimdir. Tipik olarak çocuklarda ve yetişkinlerde görülen stresle ilgili veya sinirsel bir alışkanlıktır. Tırnağın sert yüzeyinin ısırılması ve zaman zaman tırnak yatağını ve kütikülü çevreleyen daha yumuşak derinin ısırılması anlamına gelir. Onikofaji aynı zamanda onikotillomani olarak da adlandırılır. Tırnak yeme veya manipüle etme pratiğini içerir. Bazı araştırmacılar tırnak yemenin psikolojik büyümenin oral evresindeki bir gecikme ya da işlev bozukluğundan kaynaklandığını kabul etmektedir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Onikofaji Nedir?

Onikofaji veya tırnak yeme psikiyatri ve dermatolojide yaygın bir konu olmuştur. Tırnak yeme sorunu tıpta, psikolojide ve diş hekimliğinde çözülememiştir. Tırnak yiyen bireyler genellikle bunu durdurmak isteseler de, sonlandırmak için attıkları adımlar başarısız olmuştur. Tırnak yemeyi kontrol altına almak için kliniklere yönlendirilen azımsanmayacak sayıda çocuğun ebeveynleri, tırnak plakalarını istenmeyen bir tatla kaplayarak çocuklarına yardımcı olmaya çalışmışlardır. Bazen de tırnakları kauçuk ya da bez parmak koruyucuları ile kaplamışlardır. Bu önlemler sadece zaman zaman bu davranışın kalıcı olarak kaybolmasına yol açmaktadır. Tırnak yeme davranışı olan birçok çocuk ebeveynleri veya aile üyeleri tarafından disipline edilebilir. Ceza ve tehdit tırnak yeme sıklığında bir azalmaya yol açmayabilir. Aksine, sıklığının artmasına neden olabilir. Tırnak yeme davranışı olan bireyler çaresiz olduklarını veya kaçınılan bu davranışı durduramadıklarını söyleyebilirler. Tırnak yemenin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların daha iyi farmakolojik yönetimi için klinisyenlere yol gösterebileceğine inanılmaktadır.

Onikofaji Neden Olur?

“Bir veya daha fazla parmağın ağızda tutulması ve dişlerle tırnağın ısırılması” tırnak yemenin operasyonel tanımıdır. Tırnak yeme patolojik bir durum değildir. Ancak tırnak yemenin sağlıklı ve sağlıksız davranışlar arasındaki sınırı henüz keşfedilememiştir. Sağlıklı çocuklarda tırnak yeme çok uzun sürmez ve geçicidir. Ancak patolojik tırnak yemenin sıklığı, şiddeti ve süresi normal bireylere göre daha fazladır. Psikiyatrik bozukluk sınıflandırması da patolojik ve patolojik olmayan tırnak yemenin önemini yinelemektedir. Trikotillomani gibi bazı davranışsal sorunlar DSM-IV’te (ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı, dördüncü baskı) dürtü kontrol koşulları olarak sınıflandırılırken, tırnak yeme DSM-IV’te sınıflandırılmamıştır. Tırnak yeme, patolojik deri toplama veya stereotipik bir hareket bozukluğu da dahil olmak üzere kendine zarar verme davranışı olarak da kategorize edilebilir. Tırnak yemenin obsesif-kompulsif bozukluk spektrumunun bir parçası olduğuna da inanılmaktadır. Onikofajinin nedenlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Davranışsal sorunlar.
 • Oral saldırganlık.
 • Maloklüzyon gelişimi.
 • Tırnak yeme genellikle can sıkıntısının bir sonucu olarak ortaya çıkar.
 • Karmaşık problemler üzerinde çalışmak.
Önerilen İçerik :   Psikolojik Kalp Çarpıntısı Belirtileri, Nedenleri ve Terapi Süreci
Tırnak Yeme Hastalığı (Onikofaji) Nedir? Nedenleri ve Çözümleri
Tırnak Yeme Hastalığı (Onikofaji) Nedir? Nedenleri ve Çözümleri

Tırnak Yeme ile İlişkili Diş Sorunları Nelerdir?

Tedavi edilmeyen şiddetli onikofaji, dismorfik diş problemlerine yol açabilir. Diş problemlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Maloklüzyon, ön dişler yanlış hizalanmıştır.
 • Çapraşıklık.
 • Yıpranma.
 • Röntgende kaydedilen dişlerin dönmesi.
 • Alt ön dişlerin (mandibular kesici dişler) kesici kenarının aşınması.
 • Üst ön dişlerde çıkıntı (maksiller kesici dişler).

Dismorfik diş sorunları kişinin fiziksel görünümünü etkileyebilir, ancak tırnak yeme alışkanlığı daha erken tedavi edilirse bu durum atlatılabilir.

Onikofaji Nasıl Tedavi Edilir?

Onikofaji tedavisi tırnak yeme alışkanlığının ciddiyetine göre belirlenir.

 • Hafif onikofaji için herhangi bir tedaviye gerek yoktur, çünkü çocuk genellikle bu alışkanlığı bırakabilir ve aşabilir.
 • Dermatologlar, tırnak yeme isteğini en aza indirmek için kısa tırnakların kesilmesini, manikürlenmesini veya kapatılmasını önermektedir.
 • Tırnak yemeyi caydırmak için tırnaklara acı tat veren bileşiklerin uygulanması tartışmalıdır ve çok etkili değildir.
 • Davranış değiştirme tedavisi.
 • Altta yatan herhangi bir ruh sağlığı sorunu veya psikiyatrik bozukluk tedavi edilmelidir.

YORUMLAR