Deist Ne Demek? Deizm, Ateizm, Agnostizm, Politeizm, Panenteizm ve Tüm İnanışlar

Deist, bir yaratıcının varlığına inanan fakat dinlerin gerçek olduğuna inanmayan kişiye denir. Yani, deist kişi bir yaratıcı güç olduğuna fakat bu yaratıcının herhangi bir peygamber veya din yollamadığına, kainatı yaratıp insanları da kendi haline bıraktığına inanmaktadır. Deistlerin pek çoğuna göre Tanrı, dinlerde bahsedildiğinden çok daha farklı bir figürdür. Onlara göre Tanrı bir varlık da olabilir bir enerji veya başka bir boyuttaki güç şeklinde de olabilir. Deizm görüşü bunun üzerine kuruludur. Deistlere göre peygamberler ve diğer din adamları, kendi çıkarları için toplumlarına yalan söyleyip onları manipüle etmişlerdir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Teizm Nedir? Teist Kime Denir?

Teizm, tüm dini inanışları kapsayan bir isimdir. Yani herhangi bir dine inanan kimse aslında teisttir. Bu kimse Müslüman da olabilir, Yahudi de olabilir Hinduizm’e inanan birisi de olabilir. Bütün dinlere inanan kişiler teist sınıfına girerler.

Ateist Nedir? Ateizm Nedir?

Ateizm, sadece din değil aynı zamanda Tanrı yani yaratıcı kavramını da tamamen reddeder. Ateislere göre kainat kendi kendisine oluşmuştur ve herhangi bir yaratıcı varlık yada güç yoktur. Ateistler, evrenin meydana gelişini Büyük Patlama ile insanlığın ortaya çıkışını ise evrime dayandırmaktadırlar.

Politeizm Nedir?

Politeizm Çok Tanrıcılık demektir. Eski Yunan inanışı yada Roma ve Antik Mısır da olduğu gibi politeist inanışlarda birden fazla Tanrı vardır. Örneğin Yunan dinleri yağmur Tanrısı, fırtına Tanrısı, aşk Tanrıçası, deprem Tanrısı ve ateş Tanrısı gibi onlarca Tanrı ve Tanrıça vardı. Roma ve Mısır inanışlarında da bu görülmektedir. Geçmişteki pek çok din politeist yani çok Tanrılı dinlerdi.

Agnostizm Nedir?

Bilinemezcilik olarak da bilinen agnostizme göre Tanrı’nın varlığı da yokluğu da kesin olarak bilinemez. O yüzden Tanrı’ya inanan kişiler de doğru olabilir inanmayan kişiler de. Bu konu insanların aklının çok üzerinde olduğundan agnostiklere göre Tanrı’nın varlığı yada yokluğunu kesin olarak ispatlamak imkansızdır.

Önerilen İçerik :   Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi - Maslow Piramidi, İhtiyaçlar Piramidi

 

Yararlanılan Kaynaklar:

Vikipedi

Teist Ne Demek?

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir