Jeomorfoloji Nedir? Jeoloji Nedir? Farkları Nelerdir?

Jeoloji ve Jeomorfoloji, yeryüzü ile ilgili terimlerdir. ‘Jeomorfoloji’ terimi ile geo, yeryüzü anlamına gelir ve morfoloji, dış yüzey anlamına gelir. Bu nedenle, Jeomorfoloji, dünyanın dış yüzeyindeki fiziksel özelliklerin incelenmesini ifade eder. Jeoloji, Jeomorfoloji ile karşılaştırıldığında daha geniş bir kavramdır. Jeomorfoloji, jeolojinin tüm alanı altındaki bir alt bölümdür. Jeoloji terimi, mineral bileşimi, yakıtlar, atmosfer vb. dahil olmak üzere dünyanın fiziksel özelliklerinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Her iki konu da kulağa benzer gelse de, ikisi arasında ince farklılıklar vardır.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Jeomorfoloji Nedir?

Jeomorfoloji, en temel tanımıyla, yeryüzünün fiziksel özelliklerinin ve bu özelliklerin oluşturduğu süreçlerin incelenmesine denir. Jeomorfoloji, sırası ile “Dünya”, “değişim” ve “çalışma” anlamına gelmektedir ve Eski Yunan dilinde “Ge”, “morphe” ve “logos” kelimelerinden gelir.

Jeomorfoloji

Jeoloji Nedir?

Jeoloji, doğal kara ve su kaynaklarının yapılarının ve dinamiklerinin incelenmesidir. Jeologlar gezegenimizin tarihini ve bunun toplumun ihtiyaçlarıyla olan ilişkisini anlamaya çalışırlar. Jeoloji benzersizdir çünkü biyoloji, fizik, kimya ve coğrafyanın özelliklerini birleştirir ve bunları Dünya’ya uygular.

Jeomorfoloji ve Jeoloji Farkları Nelerdir?

Jeomorfoloji, jeolojinin alt kümesidir, jeomorfolojinin jeolojiye dahil olduğunu söyleyebilirsiniz. Jeoloji, toprakların, mineral kayaçların ve toprakların diğer özellikleri ve süreçleriyle ilgilenen bilim için kullanılan geniş bir terimdir ve jeomorfoloji, yer kabuğunun morfolojik özelliklerini veya yer kabuğunun dış fiziksel görünümünü incelemekle ilgilenen bir jeoloji alt kümesidir. .

Önerilen İçerik :   Arkeler Nedir, Özellikleri Nelerdir?

YORUMLAR